I den nye videoen «I´m not a rapper» viser Damien at han er mer enn god nok når det kommer til flow, tekst og innlevelse, men hva skal til for å bli sett, hørt og ikke bli glemt?


Damien er en artist som aldri er redd for å trå i nye farvann. Han låser seg ikke til en sound eller et uttrykk. Han utforsker, prøver nye ting og perfeksjonerer alt fra tekst, stemmebruk til flow og sang. I tillegg produserer han også sin egen musikk, men er dette nok? 

I den nye videoen til «I´m not a rapper» viser Damien at han har det skills nok og mere til ved å ta opp temaer om å bli satt i bås, ikke få igjen like mye som man gir ut, forventninger til hvordan man skal være for å «bli tatt inn i varmen» og stiller spørsmål til publikum om hva de er på jakt etter. ««Im not a rapper» handler om hva man må gjøre for å passe inn, og når har man nok skills til å ikke bli «glemt»?» sier Damien. 

Videoen er filmet og redigert av Alexander Danielsen, all musikk står Damien for.

Sjekk ut «I´m not a rapper» her: